Dammtrax Việt đen nhám - Mũ bảo...

Chất liệu: Nhựa ABSSản phẩm được kiểm duyệt mỗi lô sản xuất. Được dán tem hợp quy Nhiều mẫu mã sản phẩm da dạng, mức giá trung bình phù hợp.Sử dụng trong thành phố, ngoại thành với tốc độ trung bình.  

200,000₫

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi